Privacybeleid

Inleiding

Wanneer u gebruik maakt van Nationale Huizenruil (NHR), vertrouwt u ons uw gegevens toe. Wij streven ernaar om deze gegevens vertrouwelijk te houden. Dit begint bij het verschaffen van inzicht in ons privacy beleid. Dit beleid beschrijft de gegevens die wij verzamelen, hoe deze gebruikt en gedeeld worden en uw keuzemogelijkheden met betrekking tot deze gegevens.

Laatst gewijzigd op: 11 juni 2018
Ingangsdatum: 11 juni 2018

Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van de diensten van NHR en op allen die contact opnemen met NHR of op andere wijze informatie indienen bij NHR, tenzij hieronder uitgesloten.

Gegevensbeheerder

Uw gegevens worden beheerd door  Nationale Huizenruil B.V., Weerdestein 173
1083 GL Amsterdam, KvK Amsterdam: 6205383

Gegevens die we verzamelen

NHR verzamelt gegevens die u verstrekt bij:

 • aanmaken van uw NHR-account zoals uw naam, e-mail, telefoonnummer, inlognaam en wachtwoord, adres, betaal- of bankgegevens, gegevens over uw huis
 • contact opnemen met NHR, waaronder voor customer support
 • via onze diensten contact opnemen met andere gebruikers van NHR
 • invullen van vragenlijsten die u door NHR of namens NHR toegezonden zijn

NHR kan uw gegevens verzamelen en gebruiken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. U geeft uw toestemming door u aan te melden bij NHR en daarbij aan te vinken akkoord te gaan met het opslaan van uw gegevens, onze Algemene Voorwaarden en dit Privacy Beleid. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door uw account te deactiveren. Als u uw account deactiveert, kunt u NHR niet langer gebruiken.

Hoe we uw gegevens gebruiken

NHR verzamelt en gebruikt gegevens

 • om te zorgen voor betrouwbare en gebruiksvriendelijke diensten
 • om de veiligheid en beveiliging van onze gebruikers en diensten te verbeteren
 • voor klantenservice
 • voor onderzoek en ontwikkeling
 • om communicatie met of tussen gebruikers mogelijk te maken
 • in verband met juridische procedures bij claims of geschillen

De rechtsgrond van NHR voor het verwerken van uw gegevens zijn uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in dit hoofdstuk, en de plicht van NHR te voldoen wettelijke verplichtingen.

NHR verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden ten behoeve van direct marketing door derden.

Beveiliging

De informatie die we verzamelen wordt door ons beschermd door het gebruik van veilige servers, veilige verbindingen en veilige toegangsprocedures.

Datalekken

NHR doet er uiteraard alles aan om datalekken te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch een datalek optreden, dan zal NHR na het ontdekken van het datalek de getroffen gebruikers en de Autoriteit Persoonsgegevens zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen, op de hoogte stellen.

Cookies en technologieën van derden

NHR en zijn partners gebruiken cookies en andere identificatietechnologieën op onze apps, websites in onze e-mails en online advertenties voor doeleinden die beschreven zijn in dit beleid.

Cookies zijn tekstbestandjes die in uw browser of apparaat worden opgeslagen door websites, apps, online media en advertenties. NHR gebruikt cookies en soortgelijke technologieën voor doeleinden als:

 • de verificatie van gebruikers
 • het onthouden van gebruikersvoorkeuren en -instellingen
 • het bepalen van de populariteit van inhoud
 • het uitvoeren en meten van de effectiviteit van reclamecampagnes
 • het analyseren van verkeer en trends op de sites, en in het algemeen inzicht verkrijgen in het online gedrag en de interesses van de personen die onze diensten gebruiken

We kunnen ook anderen toestaan diensten met betrekking tot het meten van bezoekersaantallen en analyses aan ons te verlenen, namens ons advertenties op het internet te plaatsen, en de prestaties van deze advertenties te volgen en hiervan verslag uit te brengen. Deze entiteiten kunnen gebruikmaken van cookies, webbakens, SDK's en andere technologieën om uw apparaat te identificeren wanneer u onze site bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten, en tevens wanneer u andere websites bezoekt en gebruikmaakt van andere diensten.

Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie met betrekking tot het gebruik van cookies en andere technologieën die in dit gedeelte worden beschreven, inclusief met betrekking tot uw keuzes gerelateerd aan dergelijke technologieën.

Delen en openbaar maken van gegevens

Bepaalde diensten en functies van NHR vereisen dat wij gegevens delen met andere gebruikers, of dit doen op uw verzoek. Wij kunnen ook gegevens delen om juridische redenen of in het geval van een geschil.

NHR deelt de informatie die we verzamelen:

 • Met andere gebruikers om hen in staat te stellen uw huis te vinden en met u te ruilen.
 • Met het grote publiek wanneer uw huis promoten op bijvoorbeeld Facebook.
 • Vanwege juridische redenen of in geval van een geschil 
 • Met uw toestemming op een andere wijze dan als in dit beleid beschreven als wij u hierover in kennis stellen en u hiervoor toestemming verleent.

Bewaren en verwijderen van gegevens

NHR bewaart uw gegevens zo lang uw account actief blijft, tenzij u ons vraagt uw gegevens of uw account te verwijderen. Behoudens de hieronder beschreven uitzonderingen verwijdert NHR uw gegevens op verzoek of maakt deze anoniem.

Behoudens toepasselijk recht kan NHR na verwijdering van een account gegevens bewaren:

 • Als er een onopgeloste kwestie is met betrekking tot uw account, zoals een openstaande schuld of een onopgelost(e) claim of geschil;
 • Als we hier toe op grond van toepasselijk recht verplicht zijn; en/of in samengevoegde en/of geanonimiseerde vorm.
 • NHR kan bepaalde gegevens indien nodig ook bewaren voor zijn legitieme zakelijke belangen, zoals preventie van fraude en verbetering van de veiligheid en beveiliging van gebruikers. Als NHR bijvoorbeeld het account van een gebruiker sluit vanwege strafbaar gedrag kan NHR bepaalde gegevens over dat account bewaren om te voorkomen dat een gebruiker in de toekomst een nieuw NHR-account opent.

Uw rechten

Als NHR-gebruiker hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door NHR. 

 1. Uitleg over en kopieën van uw gegevens. U hebt het recht om uitleg te vragen over de gegevens die NHR van u bezit en hoe NHR die gebruikt. U hebt tevens het recht om een kopie te ontvangen van de gegevens die NHR over u verzamelt als deze worden verzameld nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven, of omdat Uber deze nodig heeft om u de diensten te verlenen die u aanvraagt.
 2. Correctie. Als NHR gegevens van u bezit die naar uw mening onjuist zijn, hebt u het recht om correctie van uw gegevens aan te vragen. U kunt de meeste van uw gegevens zelf wijzigen in uw profiel.
 3. Verwijdering Gebruikers kunnen op elk gewenst moment een verzoek tot verwijdering van hun accounts indienen. 
 4. Bezwaren en klachten. Gebruikers hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door NHR, inclusief voor marketingdoeleinden op basis van profilering en/of geautomatiseerde besluitvorming. NHR kan uw gegevens blijven verwerken in weerwil van uw bezwaar, voor zover toegestaan krachtens de AVG.

Gebruikers hebben tevens het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van hun persoonsgegevens door Uber. De contactgegevens daarvan zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
(+31) - (0)70 - 888 85 00

U kunt vragen, opmerkingen of klachten indienen bij [email protected].  

Afmelden voor marketingmateriaal

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingmails van NHR. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van e-mails en andere berichten van NHR door de aanwijzingen hiervoor in deze berichten te volgen. Wanneer u zich afmeldt, kunnen wij u echter nog steeds niet-promotieberichten sturen, zoals kwitanties voor uw diensten of informatie over uw account.

Updates van dit beleid

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Als u na een dergelijke update gebruikmaakt van onze diensten, gaat u akkoord met het bijgewerkte beleid.

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u over deze wijzigingen informeren via de NHR-apps of andere middelen, zoals e-mail. Voor zover onder toepasselijke wetgeving is toegestaan, stemt u door het gebruik van onze diensten na een dergelijke kennisgeving in met onze updates van dit beleid.

Wij raden u aan om dit beleid regelmatig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de meest recente informatie over ons privacybeleid.