Algemene Voorwaarden

1. Onze overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden (Voorwaarden), samen met ons privacybeleid, bevatten de voorwaarden waaronder u de website Nationale Huizenruil op www.nationalehuizenruil.nl (Website) mag gebruiken.

1.2 Door gebruik te maken van de Website bevestigt u dat u deze Voorwaarden accepteert en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de website niet gebruiken.

 

2. Over ons

2.1 Wij zijn Nationale Huizenruil bv, Weerdestein 173, 1083 GL Amsterdam, KvK Amsterdam 62053833.

2.2 Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over de Website of deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar [email protected].

2.3 Ga naar https://www.nationalehuizenruil.nl/avg/privacybeleid/ om ons privacybeleid te lezen om te zien hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze Voorwaarden en onze overeenkomst met u.

 

3. De website

3.1 De Website is bedoeld voor personen die hun huizen of vakantie / tweede huizen (Huizen) willen ruilen voor vakanties. Voor de doeleinden van deze Voorwaarden bent u een 'Gastheer' en als u in een Huis verblijft, bent u een 'Gast'.

3.2 De Website is alleen bedoeld om als marktplaats te fungeren om ruilen voor vakanties te vergemakkelijken. Wij bezitten, beheren, verstrekken, exploiteren, doen geen beloftes of verklaringen met betrekking tot, of nemen geen verantwoordelijkheid voor, elk type eigendom of de staat of geschiktheid daarvan, inclusief huizen, behalve zoals uiteengezet in deze voorwaarden.

3.3 Wij verklaren niet dat uw gebruik van de Website enige specifieke uitkomst zal produceren of genereren met betrekking tot succesvolle huizenruil.

 

4. Uw gebruik van de website

4.1 U belooft dat:

(a) u ten minste 18 jaar oud bent;

(b) alle informatie en details die u aan ons hebt verstrekt (inclusief wanneer u zich aanmeldt om de Website te gebruiken) waar, nauwkeurig en up-to-date zijn in alle opzichten en te allen tijde;

(c) u in staat bent om een geldige ruilovereenkomst aan te gaan, en u daardoor geen andere overeenkomst die u met iemand anders heeft, zal schenden;

(d) u te allen tijde zal voldoen aan de regels rond uw gebruik van de Website en aan alle andere verplichtingen, in elk geval zoals uiteengezet in deze Voorwaarden;

(e) u te allen tijde de Website alleen zal gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving;

(f) u de Website niet zal gebruiken als dergelijk gebruik niet legaal is in uw rechtsgebied;

(g) u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van alle benodigde licenties en toestemmingen met betrekking tot uw gebruik van de Website (inclusief, waar relevant, de toestemming van uw verhuurder, hypotheekverstrekker of verzekeringsmaatschappij);

4.2 U gaat ermee akkoord dat u de Website niet zal gebruiken:

(a) voor elk onwettig doel;

(b) voor commerciƫle of zakelijke doeleinden (bijvoorbeeld als u een professionele huisbaas bent);

 

5. Ruilen en andere contacten met Leden

5.1 Als u akkoord gaat om een Ruil met een ander te doen, dan zijn de voorwaarden van de overeenkomst met betrekking tot die Ruil uitsluitend tussen u en de andere Lid. Wij zijn geen partij bij uitwisselingen.

5.2 U erkent en stemt er daarom mee in dat, behoudens zoals uiteengezet in deze Voorwaarden (inclusief, in het bijzonder, clausule 6), wij geen deel hebben aan of betrokken zijn bij of enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige dergelijke regeling, overeenkomst, relatie of andere contacten die u mogelijk hebt met andere Leden, inclusief de voorwaarden van een Ruil die u kunt overeenkomen of de conditie of geschiktheid van een woning.

5.3 U erkent en stemt er ook mee in dat persoonlijke informatie zoals e-mailadressen en telefoonnummers alleen kunnen worden uitgewisseld tussen Leden nadat Ruilen volledig is overeengekomen via de Website.

 

6. Eigenschappen

6.1 Als u een Gastheer of -vrouw bent, gaat u ermee akkoord:

(a) ervoor te zorgen dat uw huis in een schone en opgeruimde staat is voor uw Gast en in dezelfde of betere staat dan die welke wordt getoond op foto's die zijn opgenomen in uw aanbieding;

(b) een gepaste verzekeringsdekking aan te houden met betrekking tot uw Huis (en de inhoud ervan) voor wanneer Gasten daar verblijven;

(c) te allen tijde uw Gast met de grootste zorg, beleefdheid en respect te behandelen; en

(d) u te houden aan de Voorwaarden en andere overeenkomsten (schriftelijk, verbaal of anderszins) die u bent overeengekomen met uw Gast met betrekking tot een Ruil.

6.2 Als u een Gast bent, gaat u ermee akkoord:

(a) het huis van uw Gastheer of -vrouw met de grootst mogelijke zorg te behandelen en het in ten minste dezelfde staat achter te laten als waarin het zich bevond toen u aankwam;

(b) de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor welke schade dan ook die u aan het huis van uw Gastheer of -vrouw (of de inhoud daarvan) veroorzaakt, en uw Gastheer of -vrouw van een dergelijke schade binnen 24 uur op de hoogte te stellen en deze onmiddellijk te vervangen, repareren of betalen voor hetzelfde (tenzij anders overeengekomen);

(c) een ​​geschikte reisverzekering af te sluiten om u te dekken in het geval dat een Ruil wordt geannuleerd (door u of de Gastheer of -vrouw) of het Huis dat u hebt geboekt, onbewoonbaar en / of onbeschikbaar wordt; en

(d) u te houden aan alle bepalingen, voorwaarden en andere overeenkomsten (schriftelijk, verbaal of anderszins) die u met uw Gastheer of -vrouw bent overeengekomen met betrekking tot een Ruil.

 

7. Communicatie

7.1 De Website biedt Leden de mogelijkheid om te communiceren met en berichten te sturen naar andere Leden (Communicatie).

7.2 Communicatie is alleen toegestaan ​​met het oog op het regelen van een Ruil met andere Leden. U stemt ermee in geen communicatie te verzenden die:

(a) ongevraagd is;

(b) reclame of andere commerciƫle promoties bevat;

(c) aankondigingen bevat;

(d) liefdadigheidsverzoeken of petities bevat; en / of

(e) anderszins ongepast is.

 

8. Disclaimer

8.1 Alle inhoud op deze website wordt verstrekt "zoals ze is" en "zoals gevonden" en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. We geven geen garanties of doen geen uitspraken over de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Website, of over de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of gangbaarheid van enige inhoudsinformatie op de Website. We proberen ervoor te zorgen dat de inhoud die u op de Website op elk moment bezoekt, juist is. De inhoud kan echter onnauwkeurigheden, typografische fouten en weglatingen bevatten. We zullen ons best doen om fouten en weglatingen zo snel als praktisch mogelijk te corrigeren nadat we hiervan op de hoogte zijn gesteld. Wijzigingen worden periodiek aangebracht in de inhoud die u op deze Website bezoekt, met toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen die daaraan zijn aangebracht en verbeteringen en / of wijzigingen kunnen worden aangebracht in de functionaliteit, het ontwerp of de lay-out van deze Website.

 

9. Vrijwaring

9.1 U stemt ermee in ons schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit een schending door u van deze Voorwaarden.